brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenOnline selectie werkt

11 February, 2008 (10:25) | Bibliotheek | By: brughagedis

Voor de selectie van boeken in de nieuwbouw is een systeem gemaakt zodat onderzoekers de titels kunnen selecteren zonder dat ze de bibliotheek hoeven te bezoeken. Via een webinterface kunnen lijsten met titels vanaf elke locatie (thuis, op het werk, op reis) worden bekeken en kan aangegeven welke titels in de open opstelling kunnen worden opgenomen. Deze titels worden met gele en oranje stippen gemerkt. Geel is een min of meer automatische selectie op grond van jaar van uitgave en uitleencijfers, oranje is eigen selectie op grond van specifieke deskundigheid. Het heeft even geduurd voordat ik merkte dat men er gebruik van gemaakt heeft, maar vorige week is er voor het eerst middels dit systeem geselecteerd. Als deze fase helemaal is afgerond zal ik een uitgebreider verslag plaatsen. Ik kan nu al zeggen dat ik het beter vindt dan de invoermodule van UvA-Dare omdat die ongeveer even snel werkt, maar je beter kunt zien wat je hebt ingevoerd.

screenshot1.jpg


View Stats