brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenRDF

13 February, 2008 (11:27) | Technopraat | By: brughagedis

De opdracht van de week is iets te schrijven over rss-feeds op je blog. Nu heb ik in één van de pagina’s uitgelegd hoe je je kunt abonneren op mijn blog. Is dat voldoende? Nee, zegt Alice streng, je moet ook nog iets schrijven over het gebruik van rss-feeds. Gelukkig lees ik toevallig de blog van Robin van Schijndel en daar gaat het over een dienst die Reuters ter beschikking stelt voor het automatisch genereren metadata voor het semantische web via een API (Application Programming Interface). Ze stellen meerdere versies ter beschikking o.a. via een webinterface. Dat lijkt me wel handig, als documenten automatisch inhoudelijk getagd kunnen worden. Dus ik probeer het even met een stuk Engelse tekst over Scopus van de UBA website. Dat lijkt een aardig resultaat op te leveren, maar alleen de link naar Wikipedia werkt. De output is in het zgn. RDF-formaat.

calais.jpg

Vervolgens load ik het naar mijn website up en bekijk het in de webbrowser.  Maar dat lukt niet. Jammer. Dan maar kijken wat RDF eigenlijk is? Dat blijkt te staan voor “Resource Description Framework” en een taal te zijn voor het weergeven van gegevens van bronnen op Internet. Ergens staat dat het de basis is voor het semantische web en rss. De verhalen erover zijn heel theoretisch en behoeven nadere bestudering. Wat ik ervan snap is dat je niet alleen kunt aangeven wat iets is, maar ook wat het betekent.  Komt erop neer dat je van elke gegeven drie eigenschappen kan noteren: het OBJECT zelf (bijv. bibliotheek) een PREDICAAT (eigenschap: is een afdeling van) en een SUBJECT (faculteit Natuurwetenschappen). 

Dat vertaald zich dan in RDF bijvoorbeeld als:

@prefix dc: <http://uba.uva.nl/fnwi> . 
@prefix geo: <http://maps.yahoo.com/#mvt=m&lat=52.36298&lon 
=4.911048>. 
@prefix fac: <http://www.science.uva.nl>.
<http://http://uba.uva.nl/fnwi> geo:lat "52.3698"; geo:long 
"-4.911048" . 
<http://http://uba.uva.nl/fnwi> dc:title "Bibliotheek FNWI". 
<http://www.science.uva.nl> fac:hasDept <http://uba.uva.nl/fnwi>.

Die gegevens kunnen met andere programma’s doorzocht worden. Dit moet ik nog verder uitzoeken, maar mijn opdracht over rss-feeds is hierbij denk ik wel voldaan.

De links naar twee uitgebreidere artikelen over RDF:

RDF in 30 seconds

RDF in depth

Overigens blijkt uit de logfiles dat vermelding van je blog op die van een andere een duidelijke toename van het aantal bezoekers ten gevolge heeft. Dus als je bezoekcijfers wilt verhogen moet je zorgen dat je op andermans blog terecht komt.


View Stats