brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenDrakenseks

23 February, 2008 (11:47) | Brughagedis | By: brughagedis

Wij leven al 220 miljoen jaar onveranderd op ons eilandje in de Stille Zuidzee. Er is wel verschil tussen mannetjes en vrouwtjes, de mannetjes zijn wat groter en steviger waardoor ze op de vrouwtjes een Bokito-achtige aantrekkingskracht hebben. De grootste en sterkste mannetjes paren met de meeste vrouwtjes. Tijdens de paring houdt het mannetje het vrouwtjes bij de keel vast en geen enkel vrouwtje dat zich daar later over zal beklagen. Wij zouden wel gek zijn om ons orgaan in de bek van het vrouwtje te stoppen, want de kans is groot dat ze het abusievelijk voor een vette worm aanziet en afbijt.

De mannetjes en de vrouwtjes zijn gelijker dan bij jullie, want net als in het feministisch ideaal van de jaren tachtig, hebben wij allemaal een dubbel X-chromosoom. Een apart Y-chromosoom voor mannentjes is er niet. Bij ons is het heel normaal dat mannetjes vrouwtjes worden en andersom. Afhankelijk van de temperatuur in het nest waarin de eieren gedurende 10 maanden liggen te bakken worden bij hogere temperaturen het geslacht bepaald in een mannetje en bij lagere in een vrouwtje. Door het broeikasteffect ontstaat er nu het gevaar van een overschot aan mannetjes. Bij onze verwanten de Komodovaranen is paring niet eens noodzakelijk, en kan voortplanting plaatsvinden zonder bevruchting, de z.g. parthenogenese of maagdelijke geboorte.

Baby Brughagedis, net uit ei

Baby brughagedis, net uit het ei. 
Bron:
whakatikei river forest restoration project

Aangezien de Neocortex bij ons nog niet zo ontwikkeld is, laten wij ons primair leiden door het limbische systeem dat de lagere instincten regelt. Bij jullie lijkt wat dat betreft een omgekeerde trend zichtbaar. We zullen vanavond dan ook aandachtig kijken naar de aangekondigde film. Drakenseks is niet helemaal onschuldig want volgens de  Urban Dictionary betekent  het seks met een vrouw met een soa waardoor een branderig of geïrriteerd gevoel ontstaat.
Naschrift: Ongeveer net zoiets als kijken naar die film gisteravond… Na 20 minuten afgehaakt.


View Stats