brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenThe Librarything

28 February, 2008 (20:47) | Bibliotheek | By: brughagedis

Al lang voordat ons de principes van de classificatiesystemen werden bijgebracht tijdens de GO-C cursus had ik een eigen systeem uitgedokterd om de boeken in mijn kasten een beetje logisch in te delen. Zo moeilijk is dat niet want het ligt voor de hand om te beginnen met de meest algemene werken, de encyclopedieën, de filosofie en de geschiedenis. Dan volgt de literatuur en kunst, want daar heb je geen kennis voor nodig en daarna de wetenschappen. Te beginnen met de Wiskunde, want dat is de basis, vervolgens de natuurwetenschappen en tot slot de menswetenschappen. Daarna nog wat techiek. Ik weet niet of deze overwegingen ook ten grondslag liggen aan de Nederlandse Basis Classificatie, maar het resultaat lijkt er sterk op. Ik ervaar de NBC dan ook als een voor mij volkomen natuurlijke onderwerpsindeling. Wat ik mis bij de Librarything is een beetje makkelijke manier om je records te ordenen. De boekenplank wordt in chronologische volgorde opgebouwd en de tagcloud vind ik niet erg overzichtelijk. Bovendien ben ik daar een beetje te gemakzuchtig voor.

Boekenplank

Verder vind ik het wel een leuk systeem, dat vrij snel werkt. Het was even uitdokteren hoe de covers erbij komen, maar als je het door hebt werkt het eigenlijk heel logisch. Van één boek bleek ik de eerste invoerder te zijn (“Afkomst” van Michiel Krielaars) en daarvan heb meteen ook maar een cover geupload. Dat gaat ook heel gemakkelijk. Omdat ik mijn blog bij een eigen provider heb ondergebracht  was het toevoegen van het Javascript voor de Librarything-widget geen probleem. Je kunt kiezen uit verschillende formats, met grote, kleine of  zonder covers. Pas vandaag merkte ik bij het helpen van een collega dat dit bij blogs op WordPress zelf wel een probleem is. Met de oplossing die door ubaspoetnik geboden wordt lukte het in ieder geval niet.  Een foutje vind ik ook dat als je titels via de KB of Bruna.bol selecteert, de links niet goed werken in de widget omdat die naar Amazon verwijst. Maar dat heb ik misschien niet goed ingesteld. Dat Google Librarything niet indexeert is prettig, maar in mijn stats heb ik de Googlebot al meer dan honderd keer zien langskomen. Dus mijn verzameling kan worden vastgelegd. In hoeverre ik me daar zorgen over moet maken is me nog niet helemaal duidelijk. Is het niet zo dat we met dit hele Web 2.0 gedoe al heel veel persoonlijks prijsgeven? Dan lijken mij de boeken in mijn boekenkast nog vrij onschuldig. Echt controversiële werken zal ik er maar niet inzetten. Dan wacht ik wel of er aanbiedingen van boekenclubs en postorderbedrijven gaan komen… Zouden ze nog iets uit het plaatje kunnen afleiden?


View Stats