brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenDate: March 20th, 2008

Week 8: In een andere baan

20 March, 2008 (17:18) | Spoetnik | By: brughagedis

Спутник, Спутник!

Hier spreken George en Laika tot u vanuit de virtuele ruimte. Er heeft zich een stille revolte voltrokken binnen het spoetnikkamp. Onder het mom van een plaspauze heeft ground-control die geen vat meer had op sommige deelnemers in een spoedberaad besloten de minst in het gareel lopende astronauten van verdere deelname uit te sluiten. Verbannen, Спутник, wij zijn verbannen! Terwijl we dachten gezellig met de andere Spoetnikkers op ontdekkingsreis te zijn, maande onze Afvallige Chinese commandante ons subiet om met een ruimtecapsule het ruimteschip te verlaten. Volgens voorzitter Nol van het Presidium van de Opperste Sovjet hadden wij het Decreet van het Volks Commissariaat overtreden door zonder toestemming de stukjes van anderen over te nemen in onze blogs.
Zelfbewust blafte ik, Laika, dat jullie Спутник, daar toch zeker zelf buitengemeen van hadden geprofiteerd, omdat jullie door alle pings en trackbacks toch ook meer bezoekers hadden gekregen. Ik, Brughagedis George gromde, dat dankzij mijn computerkennis Spoetnik toch een hogere vlucht had genomen. Hadden we er niet beiden blijk van gegeven juist veel te doen aan social tagging? Waarom het Presidium het nodig vond om nu een daad te stellen waar ze anders toch altijd vrij flegmatiek het verloop van het programma volgen was niet duidelijk. Het zou kunnen dat de machinaties van Raspoetin Wout en zijn handlanger Perestroijka Bert die onze daden luidruchtig hebben rondgebazuind hen op deze gedachte had gebracht. Misschien niet geheel belangeloos, want de uitschakeling van 2 concurrenten in de jacht op de zilveren trofee was mooi meegenomen.

Dezelfde dag nog moesten wij het ruimteschip verlaten en werden we verbannen naar het zwarte gat Sagitarius A in het centrum van onze Melkweg. Het grondstation in Baikonoer liet weten dat het ruimteschip Sojoez wat ons daarheen zou transporteren al gelanceerd en in een Low Earth orbit op aankoppeling wachte. Beiden letterlijk met de staart tussen de benen maakten we ons op voor het vertrek. We probeerden er nog wat van te maken door op te merken dat we dan genoeg tijd zouden hebben om verder te bloggen. Maar dat werd niet gewaardeerd door adjudant Pascal, die krijtwit wegtrok. Nu waren we op elkaar aangewezen, en waar brughagedis eerst een louse in de pels van hond Laika was, werd Laika nu een trouwe metgezel van Brughagedis. Samen zouden ze er het beste van maken en de rest nog wel een poepie laten ruiken.

Met de afvalmachine werden we weggeschoten. Hoewel een van ons de nodige know how had van computers was dit toch te hoog gegrepen. Zouden we nu reddeloos verloren zijn? Gelukkig hadden we nog wel contact met moeder aarde en zagen we in een van de blogs de spreuk: “wie schrijft, die blijft”. Er was dus nog hoop. We spraken af onze blogs voort te zetten en via deze route hulp binnen te halen. Als middel daartoe kozen we Google Word, want we zaten toch in dezelfde cabine en zo bleven we in pas met de Spoetnikopdrachten. Nou lijkt het ons al moeilijk om vanaf 2 computers samen één Google Word te editen: wie weet nou wanneer een ander wat aan het editen is. Maar naast elkaar steeds tegelijk op het toetsenbord willen slaan is ook niet alles. In ieder geval is het gelukt en het resultaat hiervan zullen we jullie zo tonen.

Onderwijl was ons noodsignaal opgevangen door WoW!ter, die net de hoofdprijs bij de Dutch Bloggies was misgelopen en steun zocht bij zijn poging voor volgend jaar. Hij ronselde hierbij nieuwe bloggers en trok zich ons lot in het bijzonder aan. Speciaal voor ons, arme beginnende bloggers, heeft hij 17 tips opgesteld. Deze tips kunnen ons helpen een netwerk te creeeren die het ons mogelijk maakt terug te keren. Enkele punten hadden we reeds gerealiseerd. Pingbacks en trackbacks bijvoorbeeld :). Librarything ook, al doorzag Laika daarvan niet alle mogelijkheden, hetgeen WoW!ter zeer bedroefde. De volgende opdracht was Technorati. Beiden melden we ons aan en verklaarden elkaar gelijk tot fan. Ook voerden we del.ici.ous uit, werden we lid van co-comment etcetera. Al netwerkend in de virtuele ruimte kregen wij overal fans en bereikte ons van de onmogelijkste plekken hulp.

Maar… wacht even, wacht even, wat is dat daar??? Prachtig, Спутник, prachtig!! We zouden willen dat jullie dit mee mochten maken. Terwijl jullie zo bezig zijn web2.0 te verkennen zijn wij, geloof het of niet, beland in web3.0. Hopelijk kan ons grote voorbeeld, WoW!ter, ons hier door heen loodsen vanaf het grondstation in Wageningen. Als alles goedgaat, Спутник, zullen we jullie van onze belevenissen verhalen. Op aanraden van ons boegbeeld WoW!ter hebben we onszelf gebacklinked zodat jullie onze belevenissen kunnen blijven volgen!!!

камрады приветствиям,

George en Laika

 

Me LaikaView Stats