brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedeniPoll

29 March, 2008 (16:35) | Aantekeningen, Blog's, Spoetnik | By: brughagedis

iPollEigenlijk had ik de poll over de iPod alweer willen vervangen, maar omdat debibliotheker er ook een blog aan heeft gewijd, komen er weer nieuwe stemmen binnen. Dus laat ik hem dit weekend nog staan. Ik ben benieuwd of hierdoor de trend, die inmiddels duidelijk leek, wordt omgebogen.

De meeste stemmers hebben aangevinkt dat deze gewonnen moet worden door iedereen die alle opdrachten heeft gedaan (10 stemmen) of door Alice mag worden uitgekozen (3 stemmen). Bij elkaar legt 62 % van de stemmers zijn lot dus gedwee in handen van het Spoetnikteam. Of er staan ons nog enorme uitdagingen te wachten zodat het afronden nog een hele prestatie wordt, maar anders vind ik dit toch wel erg braaf en volgzaam. Het kan natuurlijk dat de stemmers mij erop willen wijzen dat allang bekend is hoe de iPod vergeven gaat worden, in de trant van “George, die wordt verloot. Dat weet toch iedereen al, gek!”. Maar zo is de vraag niet bedoeld.

Aan de wijze waarop aan het blog gestalte gegeven is, wordt weinig waarde gehecht (2 stemmers). Terwijl mijn indruk is dat aan dit onderdeel tot nu toe door iedereen het meeste aandacht is besteed. Er zou wel eens een samenhang kunnen zijn tussen de inhoud van iemands blog en de kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten.

Verdedigbaar vind ik dat degeen die de beste Web2.0 toepassing bedenkt moet winnen. (4 stemmen: 19 %.) Debibliotheker komt ook tot die conclusie. Maar het kan inhouden dat iemand die geen enkele opdracht heeft gedaan en een blog van niks heeft, gaat winnen.

Het beste antwoord vond ik eigenlijk dat de beste moest winnen. Door twee mensen is dat aangekruist, waaronder ikzelf. Eigenlijk had ik verwacht dat men zou kijken naar wie de opdrachten het beste had gemaakt en een succesvol blog had. Dat kan op verschillende manieren (aantal hits, links, berichten) gemeten worden. Maar kennelijk ziet men dit toch als iets persoonlijks of iets wat niet beoordeeld kan worden en zal alleen een soort waardering worden geven voor het feit dat je meedoet. Alleen zou ik dan niet meer weten waarvoor je die prijs nou eigenlijk krijgt.

Als ik de poll vervang verhuis ik hem naar de volgende bladzijde. Er kan nog dan op gestemd worden zolang het maximale aantal stemmen niet is bereikt. Dit is ook het laatste wat ik over deze zaak kwijt wil.

Comments

Comment from Bert
Time: March 29, 2008, 6:39 pm

Dag George, het blijft toch een beetje knagen, hè, dat loten. We kunnen daar natuurlijk ook zelf iets aan doen. We laten de verloting van de iPod aan het Spoetnik-team. Iedereen gelijke kansen, laat de meest gelukkige winnen. Daarnaast stellen we een “publieksprijs” in voor de beste blog. Na afronding van het programma houden we een poll (daar zijn we tenslotte allemaal heel bedreven in geworden). En ‘may the best poll win’!!! Voor zovel vernuft, initiatief en hart voor het SPOETNIK-programma zal de bibliothecaris vast nog wel een keer z’n portemonnaie willen trekken. Wat denk je?

Comment from brughagedis
Time: March 29, 2008, 10:38 pm

Bert, grandioos idee! Wout stelde ook al iets dergelijks aan Alice voor, maar dan om een sponsor te zoeken. Zie zijn commentaar op Tombola enz. We kunnen het ook in eigen hand nemen, ik doe mee. Alleen dat van de bibliothecaris? Ik vraag het me af, zijn blog is nog niet veel verder dan 2 berichten 😉


View Stats