brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenSnelle evolutie van de Brughagedis

2 April, 2008 (08:56) | Brughagedis | By: brughagedis

Vanochtend werd ik door Zygomorf geattendeerd op Naturenews van 27 maart waarin een stukje staat de over snelle evolutie van de brughagedis (Tuatara). Je zou het niet verwachten van een dier dat 200 miljoen jaar onveranderd is, een langzame groeit kent (ongeveer 50 cm in 35 jaar), een trage stofwisseling heeft en waarvan de jongen pas na 10 tot 15 jaar geslachtsrijp worden. Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland hebben echter DNA uit 8750 jaar oude botten vergeleken met DNA van nu levende soortgenoten. Door de verschillen in de volgorde van de DNA-baseparen te bepalen, kan berekend worden hoe snel het DNA sindsdien veranderd is. Bij de Tuatara worden naar schatting 1.37 – 1.56 veranderingen in basepaarvolgorde per miljoen jaar gemeten. Vergelijkende cijfers bij andere dieren komen uit op ongeveer 0.2 veranderingen in de basepaarvolgorde per miljoen jaar. Bij metingen aan fossielen van Adélie-pinguïns zijn cijfers gemeten die vergelijkbaar zijn met die van de Tuatara. Het is nog de vraag in hoeverre de cijfers gemeten aan DNA-volgorde van fossielen vergelijkbaar zijn met metingen aan nog levende soorten. Het zou kunnen dat het fossiele DNA in de tussentijd zo beschadigd is geraakt dat tot afwijkende cijfers leidt.

Evolutionaire snelheid vertebraten

Figuur: Vergelijking van de evolutionare snelheden van DNA afkomstig uit mitochondriaal materiaal van de Brughagedis (Tuatara) met negen andere soorten gewervelde dieren. Van boven naar beneden: Tuatara, Adélie-pinguïn, Oeros, een uitgestorven Moa, Bison, Bruine beer, Holenbeer, Holenleeuw, Rund en Paard.
Afkomstig uit: 
Trends in Genetics, Volume 24, Issue 3, Maart 2008, Bladzijde 106-109.


View Stats