brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenDe wet van Murphy

4 April, 2008 (20:16) | Bibliotheek | By: brughagedis

Help!Vandaag sloeg deze wet weer eens toe. Ik ben al enige weken bezig om de gegevens van zo’n 20.000 boeken te vernieuwen in de database met gegevens van alle 95.000 titels van onze collectie. Dat gaat in vier stappen waarbij de gegevens eerst in evenzoveel databases worden ingelezen en bewerkt. In de eerste stap wordt de ruwe uitdraai omgewerkt tot bruikbare gegevens en een aantal variabelen berekend. In het daaropvolgende bestand worden de gegevens tussengevoegd en vervolgens gesynchroniseerd met een MySQL database die gebruikt wordt door de medewerkers om selecties te maken. Tenslotte wordt dan in de vierde stap duidelijk welke boeken in open opstelling mogen blijven en welke naar het magazijn gaan. Het is een complexe gang van zaken, maar de eerste stap is veruit het lastigst; van de uitdraai uit PICA naar de tabel met gegevens heeft me ongeveer twee weken gekost. Daarna gaat het veel makkelijker. Vandaag had ik het bestand net zo ver om van stap twee naar drie te gaan toen plotseling de stroom heel even uitviel. Genoeg om mijn computer te laten crashen en bij opnieuw aanzetten bleek het bestand beschadigd. Dit is geheel in overeenstemming met de tweede wet van Murphy die stelt, dat als er bij een experiment iets mis gaat dit altijd op het meest onaangename moment gebeurt. Gelukkig na een uur via een kopie en een reparatieopdracht weer hersteld, maar het is tekenend voor het verloop van de hele operatie. Bijna alles wat mis kon gaan, ging ook mis. Maar dat schijnt geen wet van Murphy te zijn. Het begon er al mee dat de uitdraai niet compleet was en ik alle gegevens eerst in Excel met tekstfuncties uit grote samengestelde velden moest knippen. Een van mijn grote wensen is dan ook dat wij zelf uit uitdraaien PICA mogen maken. Nu kost het omwerken altijd ontzettend veel tijd. Dit is niet de eerste keer. In 1985 was dit misschien gebruikelijk, maar kan dat nu 20 jaar later niet anders? Over de wet van Murphy is veel meer te lezen, zie deze bladzijden op de website van Improbable Research.


View Stats