brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenBaliewerk

7 May, 2008 (20:55) | Bibliotheek | By: brughagedis

Het is hier even een paar dagen wat rustig geweest. De voornaamste reden was natuurlijk de zes vrije dagen die nu helaas weer voorbij zijn. De verleiding was te groot om weer even uit te proberen hoe het ook alweer was zonder al dat geblog en gespoetnik ‘s avonds tot na twaalven. Ik vond het leuk hoor, maar het was ook erg veel werk. Ik behoorde tot de 24,3 % uit Laika’s enquete die uren, nee dagen met Spoetnik bezig was en geen eigen leven meer had. Maar de belangrijkste reden was een andere, nl. dat ik even wat tijd heb besteed aan het afvoeren van een aantal computers en alles wat daarmee samenhing. Zo eens in de zoveel tijd moet je je huis een beetje opruimen en bij mij is dat vaak als ik vrij heb. En het neemt meestal meer tijd in beslag dan je verwacht. Bij elkaar heb ik zo’n 120 kilo afgevoerd: twee servers, een zware laserprinter en een Powermac. Er blijken dan natuurlijk altijd problemen met de computers die je als opvolger had gedacht en die moeten ook opgelost. Het uit elkaar slopen zelf vind ik een heerlijk rustgevende bezigheid, die ik soms ter ontspanning doe. Voorlopig heb ik nog voldoende voorraad…

Proliant in staat van ontbinding

Eigenlijk had ik me voorgenomen om op het werk weer wat over onderwerpen voor het bloggen na te denken, maar door omstandigheden is het er nog niet zo van gekomen. Dat komt misschien doordat ik nu al weer twee dagen de hele dag baliewerk doe. Je bent dan vrij veel tijd kwijt met het oplossen en beantwoorden van vragen en problemen van anderen en je hebt minder tijd voor je eigen bezigheden. De tijd om even wat op internet op te zoeken of over iets na te denken ontbreekt. Aan de andere kant betrap ik me er ook wel op dat baliewerk mogelijkheden biedt om in je eigenlijke werk een beetje te pauzeren. Als je even geen zin hebt om na te denken ga je gewoon even het papier in de printer bijvullen, je zet wat boeken terug in de kast of je gaat wat kletsen met collega´s. Teveel afleidingsmogelijkheden dus eigenlijk.

Maar is baliewerk daarom slecht voor de creativiteit? Nee hoor, ik doe er telkens ook weer inspiratie op door de contacten met studenten, medewerkers en andere bezoekers. In zekere zin komt daar ook dit verhaaltje misschien ook weer uit voort. Maar het beste is als je de verschillende werkvormen in de bibliotheek een beetje met elkaar kunt combineren. Dat kan bij ons gelukkig nog steeds.


View Stats