brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenDate: June 6th, 2008

Soms is wat minder beter dan teveel

6 June, 2008 (08:07) | Bibliotheek, Onderwijs | By: brughagedis

Wat moet je tweedejaars informaticastudenten eigenlijk over de bibliotheek vertellen? Want ze komen er alleen om koffie te drinken en hun mail te checken. Toch lukte het mijn collega gistermiddag goed om hier hun aandacht voor te krijgen. Daarbij maakte hij gebruik van het draagbare votingsystem Turningpoint dat naadloos in een Powerpointpresentatie geintegreerd kan worden. Op het scherm van de presentatie verschijnen vragen met keuzeantwoorden die de studenten met keypads kunnen selecteren. Er waren vragen  of ze wel eens in een van onze locaties hadden bezocht en of ze wel eens een boek hadden geleend. Toen een vrij groot percentage beweerden dat nog nooit te hebben gedaan, hield hij een boek op met de opmerking: “Dit is een boek”. Daar moesten ze wel om lachen. Ook een opdracht waarin ze tekstfragementen konden beoordelen op het plagiaatgehalte bracht de discussie goed op gang. Al met al een leuke introduktie, al kwam de werking van de Digitale bibliotheek voor mijn gevoel wat minder uit de verf.

Vervolgens hield de docent in wiens cursus wij eigenlijk als gastonderdeel waren opgenomen met een geleende powerpoint een niet heel geïnspireerd verhaal over wetenschappelijk publiceren.

Hoewel het programma inmiddels enigszins was uitgelopen, kreeg ik toch het laatste uur voor het zoeken in specifieke bestanden voor hun vakgebied. Mijn presentatie bestond uit het laten zien van een aantal belangrijke databases uit de Digitale bibliotheek en wat mogelijkheden om er in te zoeken, afgewisseld met het laten doen van opdrachten. Mijn neiging om compleet te willen zijn speelde me echter weer parten en het was allemaal bij elkaar teveel. Ik heb wel een paar aardige dingen laten zien, en ze bleken ook niet alles te weten over bijvoorbeeld Google Scholar. Maar ik had het verhaal beter kunnen inkorten, het aantal zoekopdrachten halveren en dan nog een andersoortige groepsopdracht kunnen toevoegen. Dan was het leuker geweest. Nu deden een aantal studenten wel mee, anderen duidelijk niet. Achteraf had ik daar op moeten inspelen. Het is te hopen dat ze over een tijdje, als ze voor die scriptie informatie moeten verzamelen zich toch nog wat kunnen herinneren van de vele mogelijkheden die de bestanden in de Digitale Bibliotheek bieden en op het idee komen er nog eens te gaan kijken. Het was oorspronkelijk de bedoeling van deze cursus dat hun literatuurlijst verbetert en afwisselender wordt. Omdat ik scripties invoer in UvA Scripties Online zal ik daar over een tijdje eens op gaan letten.View Stats