brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenDate: July 23rd, 2008

Visualizeren van sociale netwerksites

23 July, 2008 (12:12) | Blog's | By: brughagedis

Bij het zoeken naar mogelijkheden om onderlinge links tussen blogs en andere sociale netwerksites in kaart te brengen kwam ik het bericht Map your blogs van Guillaume du Gardier tegen, waarin hij twee tools beschrijft. De eerste is Webpages as Graphs, een applet waarmee je website wordt weergegeven als een soort schermbloemige met veelkleurige bloemetjes. Hier de graph van Brughagedis.nl.

Website as Graph

Ziet er mooi uit, maar wat betekent het allemaal? Elke kleur stelt een onderdeel van de website voor, maar het verband met de structuur is mij niet in een oogopslag duidelijk.
Betekenis van de kleuren:
blauw: voor links (de A tag)
rood: voor tabellen (TABLE, TR en TD tags)
groen: voor de DIV tag
violet: voor plaatjes (de IMG tag)
geel: voor formulieren (FORM, INPUT, TEXTAREA, SELECT en OPTION tags)
oranje: voor linebreaks en blockquotes (BR, P en BLOCKQUOTE tags)
zwart: de HTML tag, de root node
grijs: alle andere tags.
De applet kan ook lokaal op je eigen website worden geplaatst. De maker stelt de sourcecode beschikbaar. Omdat dit toch wat ingewikkeld blijkt te zijn, waarbij o.a. de mij tot dan toe onbekende programmeeromgeving Processing gebruikt moet worden, ben ik hier nog niet aan toegekomen. Misschien iets voor de vakantie?

Een tweede mogelijkheid is TouchGraph. Dit is een Java applet met een mooie interface waarmee   verbindingen worden websites worden weergegeven. Zo vindt ik voor dit blog oa. verbindingen met Technorati, Yahoo en free web counters. De gegevens zijn afkomstig van Google, dus vrij uitgebreid. Jammergenoeg  kun je slechts één website per keer invoeren. Dus de onderlinge links tussen meerdere websites naar keuze zijn niet zichtbaar te maken. Je bent afhankelijk van de links die de applet vindt. Maar het is wel mogelijk om gevonden websites te “expanden”, zodat een gecompliceerde structuur ontstaat. Nog net niet helemaal wat mij voor ogen stond maar het is wel een leuk speeltje.

TouchGraph

Het bovenvermelde bericht is al uit 2006. Op de bladzijde met projecten op de website van Jeffrey Heer staan voorbeelden van andere hulpmiddelen om sociale netwerken te visualiseren. Sommige met software klaar om te downloaden, andere nog in een projectfase. Interessant lijken Vizster en StudiAnalyze. Het schijnt dat Facebook ook verschillende manieren aanbiedt om contacten tussen vrienden weer te geven, zoals bijvoorbeeld het “friends wheel”. Aardig, maar ik wil verbanden weergeven tussen websites op grond van reakties die op elkaar worden gegeven. Wat dat betreft is de zoektocht nog niet beëindigd.View Stats