brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenCephalonian methode

18 September, 2008 (12:26) | Bibliotheek, Onderwijs | By: brughagedis

Het is inmiddels alweer bijna twee maanden geleden dat ik hier voor het laatst wat geschreven heb. Ondertussen ben ik met vakantie geweest en daarna kwam ik er niet meer toe om wat te bedenken. Maar ongeveer drie weken geleden hebben we een bibliotheek introductie voor Informaticastudenten gegeven die op zich wel ‘blogwaardig’ was. Naar aanleiding van een verzoek van op de NEDBIB-lijst waarin gevraagd werd naar ervaringen met de zg. “Cephalonian method” hebben we besloten iets dergelijks uit te proberen. De methode wordt uitgebreid beschreven in het volgende document: http://www.sconul.ac.uk/publications/newsletter/32/2.rtf

Mede naar aanleiding van ervaringen eerder dit jaar met een klas vol glazig voor zich uit starende studenten tijdens mijn een uitvoerige verhaal over de prachtige databases in ons portaal voor Informatica, stond ik open voor methodes om het anders aan te pakken. Toevallig kwam toen die week dat mailtje langs, waarin precies beschreven werd hoe de traditionele aanpak van een bibliotheekinstructie vaak niet aanslaat bij studenten èn instruktiegevers en een manier beschreven werd om alles te verlevendigen met behulp van muziek, spelelementen en wat humor. 

Wij hebben de methode niet helemaal volgens het boekje uitgevoerd, maar het hier en daar wat aangepast. We konden gebruik maken van een prima zaal met uitstekende faciliteiten op audiovisueel en computer gebied. In totaal waren er zo’n 70 eerstejaars studenten die in de loop van een half uur binnendruppelden. Het academisch kwartiertje bleek ook bij hun al op de tweede dag van de introductie ingeburgerd. Tijdens de binnenkomst van de studenten was de verlichting in de zaal gedempt en waren de luxaflex neergelaten. Hierdoor was de zaal half verduisterd. Via de aanwezige geluidsinstallatie draaiden we de nieuwste cd van Coldplay : Viva la Vida or Death and All His Friends.  Dit bleek heel rustige en sfeervolle muziek en dus heel geschikt. Nadat alle studenten binnen waren deelden we ongeveer 12 kaarten uit met vragen als:

  • Waarom heeft de UvA zoveel bibliotheeklokaties?

  • Mag ik eten, drinken, keten in de Bibliotheek?

  • Waar kan ik een leenpas kopen?

  • Hoeveel boeken en hoe lang kan ik lenen?

  • Wat gebeurt er als ik een boek zoekmaak of beschadig?

  • Wat is de digitale bibliotheek en wat vind ik daar in?

  • Kan ik thuis de digitale bibliotheek ook raadplegen?

  • Mag ik mijn laptop meenemen in de bibliotheek?

  • Wanneer gaan we naar de nieuwbouw?

  • Hoeveel werkplekken komen daar?

De vragen werden per categorie op kleur ingedeeld en genummerd. Tijdens de korte inleiding werd uitgelegd dat het de bedoeling was dat ze de vraag op verzoek voorlazen en dat door wij dan zouden proberen nee antwoord te geven. We deden dit met z’n tweeën. Omdat ik de handleiding niet goed had gelezen had ik een powerpoint gemaakt met daarin een scherm met gekleurde stippels. Door op een stippel aan te klikken werd de corresponderende vraag getoond. Dit werkte wel, maar omdat we bij de beantwoording van de vragen ook nog eens twee aparte powerpoint hadden gemaakt, waarin elke keer dat er een externe link werd geopend ook een nieuw browserscherm werd geopend, bleek het navigeren een hele kunst. Na afloop kregen we in ieder geval te horen dat dit beter gestroomlijnd kon worden. In de handleiding stond overigens een betere methode waarbij een cheat-sheet met per vraag corresponderende sidenummers gehanteerd wordt. Dat zou moeten leiden tot een naadloze presentatie. Iets wat we de volgende keer uiteraard zo gaan doen. Al moeten we dan nog een manier bedenken om alle powerpoints op het laatste moment nog met elkaar te integreren.

Bolletjes met vragen

View SlideShare presentation or Upload your own.

Het vragenuurtje verliep verder erg goed. De studenten hadden er geen enkele moeite mee om de vragen voor te lezen, stelden daar omheen nog extra vragen en wij probeerden de vragen zo interessant mogelijk te beantwoorden. Door deze methode wordt de interactie tussen instruktiegever en toehoorders zeker bevordert. Wij kozen ervoor om de vragen in willekeurige volgorde te laten voorlezen, maar al doende handelden we toch elke kleur helemaal af alvorens aan de vragen van een andere kleurcategorie te beginnen. Die enigszins willekeurige volgorde bevorderde de levendigheid.

Deze week hoorde ik van de onderwijscoördinator dat men gewaardeerd heeft dat we iets anders hebben geprobeerd dan voorgaande jaren. Hij vond het flitsend verlopen en vroeg of het volgende jaar weer wilden doen. Alleen die naam is nog een beetje wennen…


View Stats