brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenCategory: Bibliotheek

Nutch 0.9 onder Windows XP

10 November, 2008 (22:04) | Bibliotheek, Technopraat | By: brughagedis

Een van de fascinerende toepassingen van Internet waarvan ik me altijd heb afgevraagd hoe ze werken zijn de zoekmachines. Vorige week kreeg ik via Questionpoint, het systeem waarmee aan de UB gestelde vragen afgehandeld worden, een vraag toegewezen die me dit een beetje duidelijker maakte. De vraag was afkomstig van een student Informatiekunde die bij het configureren van de Open Source zoekmachine Nutch onder Windows XP vastgelopen was in een foutmelding. De gehele configuratie ging goed tot aan het tonen van het zoekscherm, maar na het invullen van de zoektermen en het klikken op OK, kwam er een HTTP 500-error die aangaf dat de aanhalingstekens van de string “/include/header.html” op een bepaalde regel (151) van het jsp-script van een escapeteken moeten worden voorzien bij gebruik als waarde in een variabele. In het officiële taalgebruik:

org.apache.jasper.JasperException: /search.jsp(151,22) Attribute value language + "/include/header.html" is quoted with " which must be escaped when used within the value

Op Internet wordt op veel plaatsen als oplossing voor deze foutmelding het advies gegeven deze aanhalingstekens te escapen met een forward-slash. Er wordt echter ook geconstateerd dat dat niet werkt. Dat was ook het probleem van de student informatiekunde. Omdat hij dacht dat wij er misschien ervaring mee hadden vroeg hij of wij er misschien naar konden kijken. In eerste instantie dacht ik dat het misschien aan het ontbreken van een header.html bestand op de aangegeven plek kon liggen, maar dat bleek toch niet de oplossing.

Omdat ik op het werk niks mag installeren heb ik thuis de hele configuratie uitgevoerd. Een heel duidelijke handleiding is de Step by Step installation guide for dummies: Nutch 0.9 . Te vinden via de Nutch Wiki.

De eerste stap vereist de installatie van Cygwin, een emulator waarmee onder Windows Linux-applicaties gedraaid kunnen worden. Vervolgens installatie van de Java Development KitApache Tomcat webserver en Nutch zelf. Daarna geef je aan van welke url’s de crawler bladzijden moet verzamelen en geef je binnen cygwin de opdracht aan Nutch dit te doen. Hierbij kun je aangeven tot op welke niveau pagina’s verzameld moeten worden en hoeveel per niveau. Deze pagina’s worden in een crawl-folder op de harde schijf opgeslagen. Ik koos voor de de url www.uva.nl.

Crawler

De Crawler onder Cygwin 

Tegelijkertijd wordt ook een zogenaamde WAR bestand (Web Application aRchive) gemaakt, wat een verzameling Java Server Pages, servlets, style sheets, statische HTML pagina’s en Java Scripts is, waarmee de zoekapplicatie in Apache opgediend kan worden. Het enige wat je hoeft te doen is dit WAR bestand naar de Apache folder te uploaden en daar uit te pakken (deployen). Daarna zou het moeten werken, ware het niet dat ik ook de bovengenoemde foutmelding kreeg.

Zoekscherm Nutch 

Het zoekscherm van Nutch 

De hele installatie heeft me zo’n twee uur gekost. Daarna nog ongeveer twee keer een avond (niet de hele avond) voor ik erachter kwam dat je niet alleen op die ene regel alle dubbele-aanhalingstekens moet escapen, maar in het héle script. Als je dat doet werkt het uiteindelijk wel. Deze oplossing moet nog wel wat verbeterd worden, want als je doorklikt in de gevonden treffers komen er weer nieuwe foutmeldingen. Waarschijnlijk is dat ook op te lossen met nieuwe escape-tekentjes. Gek is dat het erop lijkt of het script van deze distributie onder Windows XP niet helemaal bugvrij is. Ik vermoed dat het onder Linux of Mac wel werkt, maar ik ben er nog niet toe gekomen dit uit te proberen. Voor anderen die ook hiermee bezig zijn stel ik in ieder geval mijn bewerkte search.jsp script voor download ter beschikking. Plaats het in de folder: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps\nutch-0.9\. Ik moet er nog verder aan werken. Het ultieme doel is natuurlijk een brughagedis crawler die op gezette tijden in de logs van de blogs uit mijn blogroll opduikt. Zo ver is het nog niet. Maar wie weet …

resultaten voor uva

Zoekresultaten 

Ik vind het alleen raar dat de vraagsteller nog niets van zich heeft laten horen. Is het zo dat hij toch nog iets meer had verwacht? Of ligt het aan Questionpoint waarin je erg gemakkelijk vrij moeilijk te beantwoorden vragen kunt stellen die dan ook nog serieus beantwoord moeten worden ook? Ik heb daar eerder mijn twijfels over gehad. Maar nu heb ik er wel weer wat van geleerd!

Boeken bestellen

22 October, 2008 (09:23) | Bibliotheek, Boeken | By: brughagedis

Vorige week beschreef ik hoe ik door het turven van de gevonden treffers met woorden uit de titel van Wiley ebooks in een zoekmachine op de websites van de instituten probeerde ebooks te selecteren die geschikt zijn voor onze faculteit. Dit bleek toch een beetje te tijdrovend. Ik heb op zo’n 200 van de 2000 titels gezocht. Ook heb ik uitgezocht welke titels die al als boek in de bibliotheek aanwezig waren zijn uitgeleend. Dat bleken er maar een paar te zijn, voor mijn vakgebied (Life sciences) allen slechts één keer. Dat zegt natuurlijk erg weinig, want misschien zijn ze alleen door de aanvrager een keer bekeken. Daarom heb ik mijn selectie no0g aangevuld met enkele nieuwe en kostbare titels. Want waarom zou je niet van de gelegenheid gebruikmaken? En ik vond in een folder van Wiley nog een paar titels warvan ik dacht dat ze misschien interessant kunnen zijn. Achteraf vond ik die papieren catalogus toch het meest overzichtelijk, maar misschien schrijf ik nu iets wat absoluut niet gewenst is?

Uiteindelijk heb ik van alles wat genomen en kwam tot de volgende 10 titels.

Wiley ebooks

Op deze manier maakte ik eigenlijk spelenderwijs kennis met de belangrijkste taak van een informatiespecialist, nl. het aanschaffen van nieuwe titels. Het valt mij op dat bij veel wetenschappelijke boekwinkels het altijd zo goed lukt om een leuke, evenwichtige en niet te groot aanbod samen te stellen. Hoe doen ze dat? Hebben ze een begnadigde medewerker die echt alle uitgevercatalogi uitvlooit en het perfect kan selecteren? En waarom kunnen wij dat minder goed?

Bij een aantal instituten is het aanschaffen van nieuwe boeken een beetje een probleem omdat er weinig input komt vanuit de medewerkers. Daarom moet ik op zoek naar methodes erachter te komen wat ze willen hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:

– Je kunt het de medewerkers vragen. Maar ik heb de indruk dat zo die verzameling saaie, onappetijtelijke, verouderde en nooit uitgeleende werken die we nu ten dele hebben is ontstaan.

– Je kunt een approval plan opstellen en aan de hand daarvan min of meer automatisch bestellen. Maar ik denk dat er nog wat gesleuteld moet worden aan de feedback mechanismen en kunstmatige intelligentie van de huidige systemen voordat die echt doeltreffend werken.

– Daarom geloof ik misschien nog het meest in het analyseren van de doelgroep op zoveel mogelijk verschillende manieren (publicatieanalyse, doorvlooien van rapporten, studiegidsen, proefschriften, scripties, websites) om erachter te komen op welke terreinen er onderzoek wordt gedaan en onderwijs gegeven. Dat zou kunnen in de vorm van een Kenniskaart. Maar om die faculteitsbreed in te voeren is een gigantische klus.

Ik ga dan ook eerst beginnen met een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden, waarbij het approval plan nog even in de ijskast blijft, en heb zelf een twintigtal titels uitgezocht uit een aantal folders en die naar de vertegenwoordigers op de instituten gemaild. De eerste reakties zijn positief. Eens kijken wat er uit voortkomt.

Boekenverkoop tweede middag

16 October, 2008 (21:48) | Bibliotheek, Boeken | By: brughagedis

Vanmiddag was de tweede middag dat we in de Bibliotheek van Biologie overtollige boeken verkochten, zie mijn bericht van twee dagen geleden: Grote boekenverkoop. Deze keer zijn er aanmerkelijk minder mensen geweest, ik denk zo’n 10 – 15. Maar er zijn bijna evenveel boeken verkocht, naar schatting een stuk of 90. Er waren vooral mensen die op zoek waren naar insektenboeken. Ook heeft het ongeveer evenveel opgeleverd, ondanks dat ze bij elke twee boeken er één gratis cadeau deden. Hierbij moet aangetekend worden dat ik zelf ook voor zo’n 20 euro heb gekocht (en betaald!) Daarbij heb ik wel gewacht tot de gewone verkoop beëindigd was.

Serieuze boekenliefhebbers

Op zoek naar boeken over insekten

Bij elkaar zijn we op deze manier zo’n 20 procent van de 2400 af te voeren titels kwijtgeraakt. Dat valt aan de ene kant mee, aan de andere kant stemt het tot nadenken. Zeker als je bedenkt dat we het grootste deel gratis hebben weggegeven. De meest gehoorde reden om niets mee te nemen was dat de boekenkast al vol is. Daar leidt ik uit af dat deze boeken nog maar weinig nut hebben, of ze er te slecht uitzien. Als je dan bedenkt hoeveel geld het heeft gekost om al die tamelijk nutteloze werken die niemand nog voor 1 euro wil kopen al die jaren in de bibliotheek op te slaan en te verwerken, dan vraag ik me wel een beetje af waar we soms mee bezig zijn.

Duurdere werken

Van de tafel werden vooral de recentere boeken gekocht

Een opmerkelijk staaltje daarvan kwam ik ook vanmiddag tegen toen ik een cassette uitleende met topografische kaarten van de Canarische eilanden waarin maar liefst 10 afzonderlijke barcodes waren geplakt. Op elke kaart één en nog één op het boek en één op de cd. Bij het uitlenen moet je dus 10 barcodes scannen en over een tijdje ook weer 10 bij het innemen. Dit alles om te voorkomen dat er ook maar iets zoek raakt. Deze cassette vormt zo op het oog één afzonderlijk en compleet uitleenobject en bovendien hebben we hem gratis gekregen. Hier heeft de beveiliging kennelijk geprevaleerd boven overwegingen van efficiëntie en ik betwijfel of het werkt zoals het is bedacht. Want er gaat geen belletje af als je een onderdeel per ongeluk niet meescant. Bovendien is het gemakkelijker om tijdens het uitlenen en innemen even alle onderdelen te controleren dan om ze allemaal te scannen.

Legere kasten

De kasten zijn toch wat leger

Over 10 jaar staat die cassette misschien net zo te koop als nu de boeken in de afvoerkasten. Is het erg als er dan wat kaarten missen? Zou u de onderstaande boeken voor een paar euro hebben gekocht? Nou ik wel! De verkoop gaat voorlopig nog gewoon door.

Fuhrer Biologischen Fachliteratur  Statistical Tables Phylogenie

Grote boekenverkoop

14 October, 2008 (20:40) | Bibliotheek, Boeken | By: brughagedis

BoekenverkoopHet is maar goed dat we niet van de boekenverkoop hoeven te leven. Vanmiddag hebben we een grote boekenverkoop georganiseerd in de bibliotheek  van Biologie. Het ging om boeken die niet mee konden naar de nieuwe bibliotheek en ook niet naar het Centraal opslagmagazijn bij het AMC omdat zich daar al eenzelfde exemplaar bevindt. Voordat we ze aan een marktpartij aanbieden kunnen medewerkers en studenten eerst hun slag slaan.

Naar schatting ging het om iets meer dan 60 meter, zo’n 2100 boeken. Binnen de faculteit was de verkoop via de nieuwsbrief aangekondigd, maar we wisten toch niet hoeveel bezoekers we konden verwachten. Een echter stormloop is het niet geworden, maar de opkomst stelde niet teleur. Ik denk dat er zo’n 35 tot 40 bezoekers geweest. In totaal hebben ze iets meer dan 100 boeken meegenomen. Per persoon hebben ze dus zo’n 2 tot 3 boeken gekocht. Voor de kringloopwinkelprijs van 1 euro.

Het is natuurlijk zo dat bibliotheekboeken al een heel leven achter zich hebben en er vaak niet meer zo goed uitzien. Bovendien zitten er stempels in en plakkers op. Van mijn voorgangster hoorde ik dat ze daardoor nog maar 20 procent van de waarde van tweedehands niet-bibliotheek boeken hebben. Maar er zaten genoeg leuke dingen tussen. Misschien dat koppelverkoop (drie voor de prijs van één) de omzet nog iets kan vergroten. Aanstaande donderdagmiddag organiseren we het nog eens, dus dan kunnen we in het laatste uurtje misschien nog wat stunten met de prijs.

Maar ik denk niet dat we op deze manier donderdag nog heel veel meer kwijtraken. Met wat er al eerder is weggehaald door medewerkers en is weggegeven aan bevriende organisaties schat ik dat op deze manier zo’n 500 van de 2500 boeken wordt afgevoerd. We blijven dus nog met aardig wat voorraad zitten, maar al met al zijn we heel tevreden. De vraag is alleen op welke bank zetten we de opbrengst?

kastrijvoor

Vóór

Bijzondere boeken

Tafeltje met bijzondere boeken, wat hoger geprijsd

Druk

En toen werd het druk

Kastrij na

Na, is er verschil?

Informatiespecialist: How hard can it be?

12 October, 2008 (21:31) | Bibliotheek, ebooks | By: brughagedis

Sind kort ben ik dus infornatiespecialist en vakreferent Biologie en Informatica. Ik was al informatiespecialist Informatica en deed Biologie er zo’n beetje bij tot mijn voorgangster met vervroegd pensioen ging en dat is nu gebeurd. Om een of andere reden geven ze er bij ons de voorkeur aan naar deze functie te refereren als vakreferent, maar ik geef de voorkeur aan informatiespecialist. Dan weet op borrels en partijtjes tenminste nooit iemand wat je nou precies doet, ze denken dat het iets met computers en informatie van doen heeft en dat vind ik eigenlijk wel leuk.

Wat doet zo’n vakreferent/informatiespecialist nou eigenlijk? Nou, dat valt reuze mee. Eigenlijk nog gewoon datgene wat ik altijd al deed en dat zijn zo’n beetje alle voorkomende werkzaamheden: van het halen van papier in het magazijn en het bijvullen van de studentenprinters, via het de weg wijzen van eerstejaars studentes tot aan het bedenken van database systemen en het invoeren van gegevens daarin.

Wat daarbij is gekomen, is het volgende:

Het laten bestellen van boeken en goedkeuren van aanvragen voor nieuwe boeken door medewerkers. Voor het bestellen van boeken komt het reuzegoed uit dat er maar liefst twee vestigingen van Selexyz in Amsterdam zijn. Ik ga daar gewoon in de pauze en op zaterdagmiddag even langs en kijk welke nieuwe titels er in de schappen staan. Die bestel ik dan. Vroeger was het nog gemakkelijker, mijn voorgangster had een bestelpasje en die hoefde alleen de boeken aan te wijzen. Ze werden vervolgens op locatie afgeleverd. Wij bestellen via de Centrale Universiteitsbibliotheek, dus dat kan helaas niet meer. Maar ik zou dit goede gebruik graag weer in ere herstellen. Als Amsterdamse Universiteit moeten we eigenlijk de Amsterdamse boekhandels ondersteunen.

Als die boeken dan aangekomen zijn, moeten ze van trefwoorden worden voorzien. Daar heb ik ook iets heel handigs op gevonden: bol.com. Al eerder schreef ik dat veel boeken door hen van trefwoorden worden voorzien. Die hoef ik dan alleen maar over te nemen in het GGC.

In verband met de verhuizing naar de Nieuwe Bibliotheek volgend jaar zijn we druk bezig om een groot deel van de collectie af te voeren naar de centrale opslagplaats in Amsterdam Zuid-Oost. Ook daar heb ik een handig systeem voor gemaakt. Als een titel ooit is uitgeleend of jonger is dan 2001, dan heeft het een gele sticker gekregen en mag hij blijven. Boeken die door medewerkers zijn geselecteerd kregen een oranje sticker. De overblijvende titels gaan naar een bijzondere collectie als ze ouder zijn dan 1900 of naar die opslagplaats als ze daar nog niet zijn. De rest wordt verkocht. Een kind kan de was doen.

Dan zijn er nog de tijdschriften, die zijn wat lastiger. Gelukkig hebben mijn budgetten nog wat marge en zijn er geen grote wensen. Als uit de hemel gevallen kwam dit jaar een verplichte UKB-brede licentie op de BioOne journals. Dat was de laatste jaren al een paar keer een wens geweest, maar het was er nooit van gekomen omdat het vrij duur is. Lachen dat we nu verplicht een licentie moeten nemen!


Vorige week kreeg ik de vraag van mijn baas of ik even 20 titels van de Wiley ebooks wilde uitzoeken. Tja, hoe pak je zoiets aan? Na enig nadenken kwam ik tot de volgende oplossing: ik heb een Rollyo-zoekmachine gemaakt voor de websites van de instituten waarvoor ik verantwoordelijk vor ben. Als ik nu per titel het aantal treffers turf, heb ik een indicatie van de terreinen waar ze met onderzoek mee bezig zijn. Het gaat echter wel om zo´n 2000 ebooks. Wel wat veel. Daarom ben ik bezig met overzicht van de titels waarin het aantal treffers ingevuld kan worden. Het verkeert nog enigszins in een testfase. Maar als je wil, kun je meehelpen.

Link naar overzicht van de Wiley Ebooks waaruit ik een keuze moet maken.

Invulscherm voor invoeren gegevens met ebooks

Media Wall

30 September, 2008 (22:05) | Bibliotheek, Video | By: brughagedis

Vandaag hoorde ik dat ik mee mag denken over de invulling van een Media Wall in de nieuwbouw. Hier een eerste impressie. De eerste is van DailyMotion met video’s over Techniek en Wetenschap, de tweede is gebaseerd op een zoektocht in Blinkx naar grand prix, playboy, mode, science, music en CampusTV.

[HTML1]

[HTML2]

Cephalonian methode

18 September, 2008 (12:26) | Bibliotheek, Onderwijs | By: brughagedis

Het is inmiddels alweer bijna twee maanden geleden dat ik hier voor het laatst wat geschreven heb. Ondertussen ben ik met vakantie geweest en daarna kwam ik er niet meer toe om wat te bedenken. Maar ongeveer drie weken geleden hebben we een bibliotheek introductie voor Informaticastudenten gegeven die op zich wel ‘blogwaardig’ was. Naar aanleiding van een verzoek van op de NEDBIB-lijst waarin gevraagd werd naar ervaringen met de zg. “Cephalonian method” hebben we besloten iets dergelijks uit te proberen. De methode wordt uitgebreid beschreven in het volgende document: http://www.sconul.ac.uk/publications/newsletter/32/2.rtf

Mede naar aanleiding van ervaringen eerder dit jaar met een klas vol glazig voor zich uit starende studenten tijdens mijn een uitvoerige verhaal over de prachtige databases in ons portaal voor Informatica, stond ik open voor methodes om het anders aan te pakken. Toevallig kwam toen die week dat mailtje langs, waarin precies beschreven werd hoe de traditionele aanpak van een bibliotheekinstructie vaak niet aanslaat bij studenten èn instruktiegevers en een manier beschreven werd om alles te verlevendigen met behulp van muziek, spelelementen en wat humor. 

Wij hebben de methode niet helemaal volgens het boekje uitgevoerd, maar het hier en daar wat aangepast. We konden gebruik maken van een prima zaal met uitstekende faciliteiten op audiovisueel en computer gebied. In totaal waren er zo’n 70 eerstejaars studenten die in de loop van een half uur binnendruppelden. Het academisch kwartiertje bleek ook bij hun al op de tweede dag van de introductie ingeburgerd. Tijdens de binnenkomst van de studenten was de verlichting in de zaal gedempt en waren de luxaflex neergelaten. Hierdoor was de zaal half verduisterd. Via de aanwezige geluidsinstallatie draaiden we de nieuwste cd van Coldplay : Viva la Vida or Death and All His Friends.  Dit bleek heel rustige en sfeervolle muziek en dus heel geschikt. Nadat alle studenten binnen waren deelden we ongeveer 12 kaarten uit met vragen als:

  • Waarom heeft de UvA zoveel bibliotheeklokaties?

  • Mag ik eten, drinken, keten in de Bibliotheek?

  • Waar kan ik een leenpas kopen?

  • Hoeveel boeken en hoe lang kan ik lenen?

  • Wat gebeurt er als ik een boek zoekmaak of beschadig?

  • Wat is de digitale bibliotheek en wat vind ik daar in?

  • Kan ik thuis de digitale bibliotheek ook raadplegen?

  • Mag ik mijn laptop meenemen in de bibliotheek?

  • Wanneer gaan we naar de nieuwbouw?

  • Hoeveel werkplekken komen daar?

De vragen werden per categorie op kleur ingedeeld en genummerd. Tijdens de korte inleiding werd uitgelegd dat het de bedoeling was dat ze de vraag op verzoek voorlazen en dat door wij dan zouden proberen nee antwoord te geven. We deden dit met z’n tweeën. Omdat ik de handleiding niet goed had gelezen had ik een powerpoint gemaakt met daarin een scherm met gekleurde stippels. Door op een stippel aan te klikken werd de corresponderende vraag getoond. Dit werkte wel, maar omdat we bij de beantwoording van de vragen ook nog eens twee aparte powerpoint hadden gemaakt, waarin elke keer dat er een externe link werd geopend ook een nieuw browserscherm werd geopend, bleek het navigeren een hele kunst. Na afloop kregen we in ieder geval te horen dat dit beter gestroomlijnd kon worden. In de handleiding stond overigens een betere methode waarbij een cheat-sheet met per vraag corresponderende sidenummers gehanteerd wordt. Dat zou moeten leiden tot een naadloze presentatie. Iets wat we de volgende keer uiteraard zo gaan doen. Al moeten we dan nog een manier bedenken om alle powerpoints op het laatste moment nog met elkaar te integreren.

Bolletjes met vragen

View SlideShare presentation or Upload your own.

Het vragenuurtje verliep verder erg goed. De studenten hadden er geen enkele moeite mee om de vragen voor te lezen, stelden daar omheen nog extra vragen en wij probeerden de vragen zo interessant mogelijk te beantwoorden. Door deze methode wordt de interactie tussen instruktiegever en toehoorders zeker bevordert. Wij kozen ervoor om de vragen in willekeurige volgorde te laten voorlezen, maar al doende handelden we toch elke kleur helemaal af alvorens aan de vragen van een andere kleurcategorie te beginnen. Die enigszins willekeurige volgorde bevorderde de levendigheid.

Deze week hoorde ik van de onderwijscoördinator dat men gewaardeerd heeft dat we iets anders hebben geprobeerd dan voorgaande jaren. Hij vond het flitsend verlopen en vroeg of het volgende jaar weer wilden doen. Alleen die naam is nog een beetje wennen…

iRex Iliad eReader

7 July, 2008 (21:25) | Bibliotheek | By: brughagedis

Ik heb voor een week een iRex Iliad eReader te leen van de afdeling Informatiediensten om eens uit te proberen. Al meteen toen ik hem aan mijn collega’s liet zien, bleken ze hem vrijwel allemaal al gezien te hebben tijdens een cursus over eBooks. In plaats van een van de eersten was ik dus een van de laatsten die hem onder ogen kreeg.

Iliad ereader

Over het algemeen vinden ze het een leuk apparaat, maar nog net niet helemaal af. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Op een aantal punten is hij tamelijk onhandig. Zo kan ik op het kleine schermpje niets lezen zonder mijn bril af te doen, behalve als de letters van het formaat Grote Letter Boek zijn. Qua formaat lijkt het nog het meest geschikt als vervanger van een pocketboek. Storend vind ik de vrij donkere achtergrond. Hierdoor is het contrast niet zo groot en dat is in een echt boek toch beter. Ook verwacht je eigenlijk van een elektrisch apparaat dat het scherm is verlicht, zodat je het ook kunt gebruiken in een donkere omgeving. Maar dat is bij een gewoon boek natuurlijk ook niet zo. Dat hij vrij traag is stoort mij minder.

Fokke en Sukke’s Betacanon

Natuurlijk ben ik op zoek gegaan naar gratis ebooks. Daarbij heb ik vooral het Mobipocket-formaat uitgeprobeerd, waarvoor ook een reader te downloaden is voor de pc. Er zijn verschillende websites die ebooks in dit formaat aanbieden, waaronder ebook.nl en Selexys downloads. Beide bieden tienduizenden ebooks aan, tegen een prijs die iets lager is dan die van een gewoon boek. Maar ook kun je er enkele tientallen gratis ebooks vinden, waaronder de beta canon van Fokke en Sukke. Het merendeel van de gratis titels is echter zeer bejaard, een voorpublicatie of van schrijvers die mij totaal onbekend zijn en dat waarschijnlijk ook altijd zullen blijven.

Reisboek op de Iliad

Om de ebooks binnen te halen gebruikte ik de usb-aansluiting in de dongle. Die dongle vind ik overigens erg onhandig, wat vooral veroorzaakt wordt doordat het draadje er naartoe te kort is. Bovendien werd de Iliad niet altijd goed herkend door de pc. Verbinding maken met de buitenwereld via de ingebouwde LAN-aansluiting lukte via mijn toch vrij rechttoe-rechtaan netwerk (nog) niet. Maar ik moet de handleiding nog eens goed doornemen. Ik heb hem nog een dag, dus misschien gaat het nog wel lukken. Door de lange reaktietijden van het apparaat is het uitproberen van de verschillende opties via de devicemanager geen groot genoegen.

Al met al vind ik het een leuk uitziend apparaat, waar inmiddels heel veel content voor is te vinden, maar wat nog een beetje onhandig werkt. Graag zou ik ook een iets groter formaat scherm hebben, kleurenweergave en een achtergrond verlichting. Dat komt allemaal wel denk ik. Nu zou ik toch liever iets meer geld uitgeven en een gewone laptop kopen. 

Zeno.org

25 June, 2008 (20:20) | Bibliotheek, Boeken | By: brughagedis

Deze dagen ben ik bezig met het updaten van de databases voor de selectie van boeken voor de nieuwbouw. Een secuur en precies werkje, want je bent zo gegevens kwijt. Een paar keer per dag verschijnt een mededeling van Access als de onderstaande op het scherm:

You are about to delete 62945 records from the specified table. Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the changes. Are you sure you want to delete the selected records?

Meestal is mijn reaktie een overtuigd “Yes”, slechts een enkele keer cancel ik de handeling omdat ik toch nog even wil kijken of ik het wel goed heb gedaan. Access heeft de handige functie dat je gegevens van de ene tabel kunt toevoegen aan een al bestaande tabel met dezelfde structuur door eenvoudig te knippen en plakken. Zo kun je een tabel met oude gegevens eerst leegmaken om hem vervolgens te vullen met nieuwe gegevens. Het lijkt riskant, maar het werkt zeer snel.

Vandaag ontdekte ik de Duitse website Zeno.org met volledige teksten van een aantal klassieke werken uit de Natuurwetenschappen, zoals Brehms Tierleben 1881 en Haeckel’s Kunstformen der Natur . Deze werken maken nu nog voor een deel onderdeel uit van onze collectie. Mocht ik echter bij het knippen en plakken toch per ongeluk een vergissing maken, dan is dat niet erg want deze werken zijn online dus prima beschikbaar. Een geruststellende gedachte. Overigens gaan ze waarschijnlijk toch niet mee naar de nieuwbouw, maar worden ze verhuisd naar een locatie die er beter voor is toegerust.

Discomedusa

Uit Ernst Haeckel’s Kunstformen der Natur: Tafel 8: Discomedusae. Scheibenquallen.

Soms is wat minder beter dan teveel

6 June, 2008 (08:07) | Bibliotheek, Onderwijs | By: brughagedis

Wat moet je tweedejaars informaticastudenten eigenlijk over de bibliotheek vertellen? Want ze komen er alleen om koffie te drinken en hun mail te checken. Toch lukte het mijn collega gistermiddag goed om hier hun aandacht voor te krijgen. Daarbij maakte hij gebruik van het draagbare votingsystem Turningpoint dat naadloos in een Powerpointpresentatie geintegreerd kan worden. Op het scherm van de presentatie verschijnen vragen met keuzeantwoorden die de studenten met keypads kunnen selecteren. Er waren vragen  of ze wel eens in een van onze locaties hadden bezocht en of ze wel eens een boek hadden geleend. Toen een vrij groot percentage beweerden dat nog nooit te hebben gedaan, hield hij een boek op met de opmerking: “Dit is een boek”. Daar moesten ze wel om lachen. Ook een opdracht waarin ze tekstfragementen konden beoordelen op het plagiaatgehalte bracht de discussie goed op gang. Al met al een leuke introduktie, al kwam de werking van de Digitale bibliotheek voor mijn gevoel wat minder uit de verf.

Vervolgens hield de docent in wiens cursus wij eigenlijk als gastonderdeel waren opgenomen met een geleende powerpoint een niet heel geïnspireerd verhaal over wetenschappelijk publiceren.

Hoewel het programma inmiddels enigszins was uitgelopen, kreeg ik toch het laatste uur voor het zoeken in specifieke bestanden voor hun vakgebied. Mijn presentatie bestond uit het laten zien van een aantal belangrijke databases uit de Digitale bibliotheek en wat mogelijkheden om er in te zoeken, afgewisseld met het laten doen van opdrachten. Mijn neiging om compleet te willen zijn speelde me echter weer parten en het was allemaal bij elkaar teveel. Ik heb wel een paar aardige dingen laten zien, en ze bleken ook niet alles te weten over bijvoorbeeld Google Scholar. Maar ik had het verhaal beter kunnen inkorten, het aantal zoekopdrachten halveren en dan nog een andersoortige groepsopdracht kunnen toevoegen. Dan was het leuker geweest. Nu deden een aantal studenten wel mee, anderen duidelijk niet. Achteraf had ik daar op moeten inspelen. Het is te hopen dat ze over een tijdje, als ze voor die scriptie informatie moeten verzamelen zich toch nog wat kunnen herinneren van de vele mogelijkheden die de bestanden in de Digitale Bibliotheek bieden en op het idee komen er nog eens te gaan kijken. Het was oorspronkelijk de bedoeling van deze cursus dat hun literatuurlijst verbetert en afwisselender wordt. Omdat ik scripties invoer in UvA Scripties Online zal ik daar over een tijdje eens op gaan letten.


View Stats