brughagedis.nl

Deze blog gaat over mezelf en mijn bezighedenRss-feed toevoegen

In het onwaarschijnlijke geval dat je je met een rss-feed op deze blog wilt abonneren kun je als volgt te werk gaan:

(Ik beveel als blogreader Bloglines aan. Meldt je daar aan voor een account en open je reader. Ga vervolgens naar brughagedis.nl/spoetnik)

1) Klik op het icoontje van de rss-feed op de openingspagina.

Icoontje

Dan opent zich een bladzijde met een heleboel code. Laat je daar niet door afschrikken. Het enige wat je nodig hebt is de link naar de blog. Dat is http://brughagedis.nl/blog. Deze staat ergens in het bovenste gedeelte tussen de tags <link> en </link>.

Link

2) Selecteer de link en kopieer hem.

3) Vervolgens ga je naar je Bloglines reader en klikt daar onder feeds op “Add”.

bloglines

Er verschijnt aan de rechterkant een invulveld en de knop “Subscribe”.

Subscribe

4) Plak hier de link in en klik op “subscribe”.

Er volgt nog een tussenscherm met instellingen die je naar keuze kunt wijzigen.

5) Klik op “OK” en de blog is toegevoegd.

Brughagedis toegevoegd

Je krijgt nu feeds als er nieuwe posts verschijnen.


View Stats