Menu


Selectie Collecties

Lijsten met titels

Er zijn verschillende mogelijkheden om de titels te selecteren:
  • Door middel van een online database waarin per collectie alle titels zijn opgenomen en de mogelijkheid bestaat om aan te geven welke titels wel/niet in aanmerking komen.
  • Door het fysiek langs de kasten lopen en plakken van stickers. In de betreffende bibliotheek zijn looplijsten beschikbaar. Ook kunnen via de onderstaande link excel-bestanden worden gedownload met alle gegevens van de collectie.

Online Database

Via onderstaande link komt u in het inlogscherm van de database met de titels in de verschillende locaties. Het is noodzakelijk om eenmalig een account aan te maken waarbij u ook aangeeft voor welk instituut u de gegevens bijwerkt. De aanmeldcode heeft u per mail ontvangen. Daarna kunt u telkens weer met dit account inloggen.

Inlogpagina database

Handleiding voor database


Fysieke selectie

Selectie bij Amstel Instituut:
Het betreft hier de collectie: 341. Over de selectie zijn afspraken gemaakt met de instituutsvertegenwoordiger Dr. Erik Joling. De selectie wordt per 30 september 2008 afgerond.

Selectie bij Wiskunde:
Het betreft hier de collectie: 254 bij Bibliotheek voor Wiskunde en Informatica. De selectie wordt per 1 september 2008 afgerond.

Selectie bij Informatica:
Het betreft hier twee collecties: 307 bij Bibliotheek voor Wiskunde en Informatica en 263 bij Bibliotheek voor Sterrenkunde en Informatica. Voor de de selectie langs de kasten kunt u een afspraak maken met de vakreferent George Meerburg, tel 6501 of 6643 (ghmeerburg@uva.nl). De selectie wordt per 1 september 2008 afgerond.

Selectie bij Biologie:
De selectie is afgerond op 15 februari afgerond. In januari waren een aantal dagen gereserveerd voor de fysieke selectie langs de kasten bij Bibliotheek Biologisch Centrum Anna's Hoeve. U kunt hiervoor een afspraak maken met de vakreferent (Diny Winthagen, tel. 7142 of H.J.M.Winthagen@uva.nl.) In verband met afwezigheid van Diny kunt u ook een afspraak maken met George Meerburg (ghmeerburg@uva.nl).

Excelbestanden

Via onderstaande link kunt u excel-bestanden downloaden met de gegevens van de collectie. Als u zich eerder heeft aangemeld voor de online database kunt u uw bestaande loginnaam en wachtwoord gebruiken. Anders dient u zich eenmalig aan te melden met gebruikmaking van aanmeldcode die u is toegestuurd.
U kunt het excel-bestand gebruiken om een indruk te krijgen van de titels in de collectie en eventueel als looplijst voor de fysieke selectie langs de kasten.


Als u het excel bestand voor de selectie wilt gebruiken kunt u het ingevulde bestand per mail opsturen naar ghmeerburg@uva.nl waarna het door de bibliotheek zal worden verwerkt. Aangezien het hier echter een periodiek uitdraai betreft die niet altijd actueel is, adviseren wij u om één van de twee bovengenoemde selectiemethodes (fysiek langs de kasten gaan of online database) te gebruiken. Excelbestanden

Handleiding

Klik op de link hieronder om de handleiding te downloaden.

Handleiding

Created on 06/15/2007 12:04 PM by brugwid
Updated on 07/14/2008 01:10 PM by brugwid
 Printable Version