Selectie Collecties

Lijsten met titels

Er zijn verschillende mogelijkheden om de titels te selecteren:

Online Database

Via onderstaande link komt u in het inlogscherm van de database met de titels in de verschillende locaties. Het is noodzakelijk om eenmalig een account aan te maken waarbij u ook aangeeft voor welk instituut u de gegevens bijwerkt. De aanmeldcode heeft u per mail ontvangen. Daarna kunt u telkens weer met dit account inloggen.

Inlogpagina database

Handleiding voor database


Fysieke selectie

Selectie bij Amstel Instituut:
Het betreft hier de collectie: 341. Over de selectie zijn afspraken gemaakt met de instituutsvertegenwoordiger Dr. Erik Joling. De selectie wordt per 30 september 2008 afgerond.

Selectie bij Wiskunde:
Het betreft hier de collectie: 254 bij Bibliotheek voor Wiskunde en Informatica. De selectie wordt per 1 september 2008 afgerond.

Selectie bij Informatica:
Het betreft hier twee collecties: 307 bij Bibliotheek voor Wiskunde en Informatica en 263 bij Bibliotheek voor Sterrenkunde en Informatica. Voor de de selectie langs de kasten kunt u een afspraak maken met de vakreferent George Meerburg, tel 6501 of 6643 (ghmeerburg@uva.nl). De selectie wordt per 1 september 2008 afgerond.

Selectie bij Biologie:
De selectie is afgerond op 15 februari afgerond. In januari waren een aantal dagen gereserveerd voor de fysieke selectie langs de kasten bij Bibliotheek Biologisch Centrum Anna's Hoeve. U kunt hiervoor een afspraak maken met de vakreferent (Diny Winthagen, tel. 7142 of H.J.M.Winthagen@uva.nl.) In verband met afwezigheid van Diny kunt u ook een afspraak maken met George Meerburg (ghmeerburg@uva.nl).

Excelbestanden

Via onderstaande link kunt u excel-bestanden downloaden met de gegevens van de collectie. Als u zich eerder heeft aangemeld voor de online database kunt u uw bestaande loginnaam en wachtwoord gebruiken. Anders dient u zich eenmalig aan te melden met gebruikmaking van aanmeldcode die u is toegestuurd.
U kunt het excel-bestand gebruiken om een indruk te krijgen van de titels in de collectie en eventueel als looplijst voor de fysieke selectie langs de kasten.


Als u het excel bestand voor de selectie wilt gebruiken kunt u het ingevulde bestand per mail opsturen naar ghmeerburg@uva.nl waarna het door de bibliotheek zal worden verwerkt. Aangezien het hier echter een periodiek uitdraai betreft die niet altijd actueel is, adviseren wij u om één van de twee bovengenoemde selectiemethodes (fysiek langs de kasten gaan of online database) te gebruiken. Excelbestanden

Handleiding

Klik op de link hieronder om de handleiding te downloaden.

Handleiding